Çalışma saatleri : 09:00 - 18:00

HİZMETLERİMİZ

  • DİL KONUŞMA
  • ÇOCUK ERGEN TERAPİSİ
  • AKIL OYUNLARI
  • MONTESSORİ EĞİTİMİ
  • ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve konuşma bozukluğu bir çok çocuğun gelişim döneminde gözlenen bir olgudur. Bebeklikte başlayan konuşma gelişimi bazı çocuklarda akranlarına göre yeteri kadar gelişme göstermeme, dil ve konuşma alanında sapmaları ifade etmek için kullanılır.

Dil ve konuşma bozukluğu nedir? a-Gelişimsel dil geriliği: bu bozukluk türünde dil henüz kazanım aşamasın da iken yetersizlik gözlenir. Çocuğun yeterli kelime hazinesi yoktur. Her çocuğun yaşına uygun kelime hazinesi olması gerekir...

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk ve ergenlik döneminde, yaşına göre, çok farklı sorunlar ortaya çıkabilir.. bunlar: alt ıslatma, dikkat eksikliği, otizm, öğrenme sorunları ve ergenlik sorunları gibi.

Çocuk ve ergen psikoterapisi, çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan duygusal ve davranışsal sorunların psikoterapi yöntemi ile yapılandırılmış, bilimsel olarak çocuk ve ergen psikoterapi ile çözümleme sürecidir. Çocuk ve ergenlik dönemi bir çok sorunun yaşandığı dönemdir. çocuk ve ergen büyüdükçe sorunlarıyla birlikte büyümektedir. Sorunlar klasik aile içi ilişkilerle çözülemeyecek kadar karışıktır...

Akıl Oyunları

Çocukların yeteneklerini doğal olarak ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

Akıl oyunları; insan beyninin çeşitli yönlerini çalıştırmaya yönelik kişinin yeteneklerini doğal yollarla ortaya çıkaran aktivitedir. Akıl ve Zeka oyunları oynayan kişilerin oynamayanlara oranla birçok yeteneğinin geliştiği bilimsel olarak ortaya konulmuştur...

Montessori Eğitimi

Montessori eğitimi dünya çapında yaygın olarak kabul gören bir eğitim yaklaşımıdır.

Çocuk ve ergenlerde düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, oyuncuların aktif olarak katılımlarını sağlayan bir etkinliktir...

Üstün Zekalılar Eğitimi

Üstün zekalılar eğitimi

Her bireyin farklı potansiyelleri vardır. bazı bireylerin zeka ve yetenek potansiyelleri diğer bireylere göre çok yüksek olabilir...

UZMANLARIMIZ